Smart-AIS

Inspectie services

wereldwijd partner
Smart Asset Integrity Solutions

Inspectie- en integriteitsoplossingen

Smart Asset Integrity Solutions biedt verschillende NDO methodes (niet-destructief onderzoek) aan. Wij worden wereldwijd ingezet in de (petro-) chemie, op on-shore- en offshore assets, industriële installaties, de maritieme sector maar ook door Gemeenten en overheidsinstanties binnen Nederland.

Onafhankelijke inspecties uitvoeren en interpreteren

Inspecties zijn een essentieel onderdeel van goed onderhoud en beheer van bedrijfsmiddelen. In combinatie met een goede kennis van de achtergrond van het bedrijfsmiddel van de klant, biedt een inspectie een uitgangspunt voor het beoordelen van integriteit, evenals een geschikte evaluatie om tijdelijk of permanent te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Het is uiterst belangrijk om passende inspecties uit te voeren om geldige interpretaties mogelijk te maken en de klant duidelijk advies te geven over de resultaten. Dit vereist een onafhankelijke partij die over de juiste inspectie-expertise beschikt en in staat is inspecties in brede zin voor te bereiden, maar ook in staat is om de resultaten adequaat te interpreteren en te evalueren. Smart AIS combineert al deze vereisten binnen zijn expertise en biedt toegevoegde waarde door zijn vermogen om ze te combineren voor onze klanten.

Ervaren en gekwalificeerd

We hebben gekwalificeerd personeel beschikbaar voor alle inspecties die we uitvoeren. Ze kunnen zowel de daadwerkelijke inspecties uitvoeren als de klant betrekken bij het doel en de uitvoering van de inspecties. Bovendien zijn onze inspecteurs enthousiaste, gemotiveerde en leergierige professionals die op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen in hun vakgebied. Hun aanstekelijke motivatie heeft vaak een positief effect op de werkrelatie met klanten of de motivatie van hun personeel.

De inspecties

In alle fasen van de levenscyclus van een asset kan Smart Asset Integrity Solutions inspecties uitvoeren en de nodige kwaliteitsborging realiseren. We zijn wereldwijd actief, zowel op het land als op zee.

We weten waar we het over hebben; we inspecteren, rapporteren en geven advies als dat gewenst is.
Thomas van der Klugt, Projectleider inspecties/QA/QC
Inspectie services

Benieuwd naar een van de vele mogelijkheden?