Maakt u zich zorgen over de WBDA 2016?

WBDA 2016 Quick Scan: gratis en vrijblijvend

Vul het formulier in en u wordt binnen 2 dagen gebeld door één van onze experts voor het maken van een afspraak. Na de afspraak ontvangt u binnen 2 weken uw rapport, zonder kosten, geheel vrijblijvend!

  Heeft u zorgen over het WBDA 2016?

  WBDA 2016 is een onderwerp waar veel vragen over zijn. Voldoet onze installatie nu wel aan leidende wettelijke verplichtingen? En welke apparatuur valt nu onder de keurplicht en welke onder de zorgplicht? Zijn daar ook veranderingen in?

  De wet- en regelgeving omtrent drukapparatuur is in 2016 herzien, waarbij vooral aan de gebruikerskant een aantal zaken mogelijk zijn veranderd. Een consequentie kan zijn dat drukapparatuur welke eerst onder de zorgplicht viel, nu aan de criteria van de keurplicht moeten gaan voldoen .

  Mijn collega’s van Smart Asset Integrity Solutions hebben jarenlange ervaring op het gebied van Inspectie, Integriteitsbeoordelingen en toetsing aan Wet- & Regelgeving. Door gebruik te maken van SACA (Smart Asset Care Application) kunnen zij toekomstgericht, snel, doeltreffend en eenvoudig inzicht krijgen en verschaffen in de staat van uw installaties.

  Het primaire doel is om zo efficiënt mogelijk te voldoen aan huidige wet- en regelgeving, waardoor voorkomen kan worden dat de “license to operate” in gevaar komt. Deze werkzaamheden kunnen eveneens een mooi startpunt zijn om de totale herhalende cyclus van veranderende wet- en regelgeving, terugkerende inspecties, service changes, modificaties, documentatie management en andere zaken te borgen in een beheersbaar geheel door een systematische benadering.

  Onze kracht is dan ook benadering vanuit het grote geheel, met de mogelijkheid om de separate onderdelen te doorgronden, uit te voeren en af te ronden. Dit alles met het oog op de totale cyclus van het bestaan en vanuit het bestaansrecht van uw installatie(s).

  Smart AIS levert de complete integriteitscyclus van document review, inspectie in het veld tot een gedocumenteerde eindbeoordeling van uw installatie.
   –  Martijn van ’t Wout, BU Manager Smart AIS   

  De status van- en de hoeveelheid aanwezige informatie is bepalend voor het gehele traject. Door uitvoeren van een Quick Scan inventariseren wij of er eventueel drukhouders zijn die van zorg- naar keurplicht gaan en welke stappen er genomen moeten worden dit uiteindelijk passend te inspecteren en documenteren. Deze QuickScan is geheel kosteloos. 

   

  Your Asset, Our Care 

  WBDA 2016 Quick Scan

  Na het invullen van onderstaande formulier, wordt u binnen 24 uur gebeld voor het maken van een afspraak. Na de afspraak ontvangt u een rapportage met onze bevindingen en adviezen. Geheel vrijblijvend!